beton towarowy

JAKI BETON WYBRAĆ?

Poradnik kupującego

Przy wyborze betonu, każdy kupujący spotka się z uniwersalnym symbolem, który jest umieszczony przy produkcie. Warto wiedzieć, co on oznacza, gdyż jest to bardzo przydatne przy podejmowaniu właściwej decyzji. Obecnie stosowane oznaczenie klasy betonu ma następującą postać: Cxx/yy, gdzie:
xx – wartość określająca odporność betonu na ściskanie kostki sześciennej
yy – wartość określająca odporność betonu na ściskanie walca

Ponadto, często można zobaczyć na opakowaniu oznaczenie typu Bxx. Jest to dawny sposób oznaczania klas betonu. Bywa on cały czas wykorzystywany, gdyż niejednokrotnie zdarza się, że symbol ten stanowi część nazwy produktu. Aby lepiej zrozumieć, jaki beton należy kupić, zamieszczamy tabelkę z odpowiednikami dla nowych i byłych oznaczeń.

TABELA z oznaczeniami

Klasy betonu zwykłego i ciężkiego

Obecna klasa betonu Dawna klasa betonu
C8/10
B10
C12/15
B15
C16/20
B20
C20/25
B25
C25/30
B30
C30/37
B37
C35/45
B45
C40/50
B50
C45/55
B55
C50/60
B60
C55/67
Brak odpowiednika
C60/75
Brak odpowiednika
C70/85
Brak odpowiednika
C80/95
Brak odpowiednika
C90/105
Brak odpowiednika
C100/115
Brak odpowiednika