kruszywa

Co to jest kryszywo?

Kruszywo jest materiałem sypkim, który znajduje zastosowanie w produkcji zapraw budowlanych oraz betonów. Jego właściwości sprawiają, że jest ono praktycznie niezbędne przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych. Można go używać na zasypkę, do podwyższenia terenu, pod kostkę brukową czy do stworzenia podjazdu. Ponadto jest ono wykorzystywane jako mieszanka do betonu, co ma niewątpliwie korzystny wpływ na środowisko naturalne. Kruszywo budowlane, jak sama nazwa wskazuje, znajduje zastosowanie w praktyce, a jego funkcja potrafi być nieoceniona. Z pewnością każdy choć raz miał kontakt z wybranymi kruszywami, gdyż towarzyszą one człowiekowi w wielu dziedzinach życia, a do najbardziej powszechnych zaliczamy piasek, żwir oraz gres.

Rodzaje kruszyw

Kruszywa dzielimy ze względu na pochodzenie: naturalne i sztuczne. Pierwsza grupa powstaje w wyniku działania sił przyrody, przede wszystkim wietrzenia i erozji skał. Zaliczyć tutaj można pisaki, żwiry czy gresy. Ponadto kruszywa naturalne można pozyskiwać metodą kopalnianą, a także z dna rzek i jezior. Drugi rodzaj powstaje poprzez modyfikację kruszyw naturalnych, np. wypalania, spiekania czy rozkruszania.

Warto wspomnieć jeszcze o odrębnej grupie, jaką są kruszywa dekoracyjny. Należą do nich wszelkiego rodzaj kamienie ozdobne. Nie mają one znaczenia w kontekście budowlanym, jednak pełnią nieodzowną rolę w procesie aranżacji ogrodów i mogą być bardzo przydatne w finalnej fazie wykańczania projektu.

Charakterystyka kruszyw

Oznaczenie Wyjaśnienie
PN - EN 13139
Do zapraw.
PN - EN 12620
Do betonu.
PN - EN 12620
Do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych.
PN - EN 13055 cz. 1 i2
Kruszywo lekkie do betonu i zaprawy.
PN - EN 13242
Do materiałów stosowanych w obiektach budowlanych oraz do budowy dróg.
PN - EN 13242
Kamień do robót hydrotechnicznych.
PN - EN 13450
Na podsypkę kolejową.