Roboty ziemne, rozbiórki
i wypożyczalnia sprzętu

Robyt ziemne

Roboty ziemne polegają na przygotowaniu gruntu pod dalsze prace budowlane. Są one niezbędne, aby mógł wjechać sprzęt ciężki. Na ogół polegają na przemieszczeniu lub usunięciu warstwy gruntu na placu, gdzie będą wykonywane dalsze działania. 

Wykopy i nasypy

Wszelkiego rodzaju prace ziemne, które mają miejsce poniżej lub powyżej powierzchni terenu. Do najbardziej znanej należy kopanie fundamentu pod budowę domu lub budynku użyteczności publicznej. W tej grupie mieszczą się również prace przygotowawcze do montażu instalacji wodnych i sanitarnych.

Milioracje

Prace związanie z nawadnianiem terenu. Szczególnie użyteczne w rolnictwie, choć zakres robót jest duży szerszy. Zaliczyć tutaj również należy budowę kanałów, regulację rzek czy wykopywanie stawu.

Ogrody

Roboty ziemne to również prace związane zakładaniem ogrodów i terenów zielonych. Jest to szereg czynności mających na celu w pierwszej kolejności przygotowanie terenu poprzez jego niwelację (wyrównanie), następnie zadbanie o odpowiednie nawodnienia, a w finalnej fazie zakładanie oczek wodnych i sadzenie trawników.

Budowa dróg

Betoniarnia Zakbet w swojej ofercie posiada beton drogowy, który idealnie nadaje się pod budowę drogi. Poza sprzedażą, świadczymy również kompleksowe usługi, które zakładają przygotowanie terenu, zagęszczenie gruntu oraz wylanie mieszanki kruszywa w miejsce nowej drogi, parkingu czy chodnika.

Rozbiórki

Prace rozbiórkowe zaliczane sią do robót szczególnie niebezpiecznych. Dlatego właśnie należy powierzyć je specjalnej firmie, która ma uprawnienia oraz sprzęt niezbędne do tego, aby cały proces przebiegł w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem. Oferujemy także oczyszczanie terenu po skończonej rozbiórce oraz jego przygotowanie pod dalsze roboty.

Wypożyczalnia sprzętu oferuje

Spycharki

Ładowarki

Koparki gąsienicowe

Koparki kołowe

Wozidła technologiczne

Walce