Roboty instalacyjne

Czym są roboty instalacyjne?

Jest to szereg czynności mających na celu stworzenie funkcjonalne i bezpiecznej infrastruktury budynku. Wiele działań z tym związanych wchodzi w skład robót ziemnych. Polegają one na odpowiednim przygotowaniu terenu, a następnie przeprowadzeniu prac instalacyjnych, takich jak np. budowa sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej.

Wybrane roboty instalacyjne

Kanalizacja deszczowa (burzowa) pełni funkcję ochronną budynku przed nadmierną ilości wody przenikającej do gruntu, który otacza obiekt. Jej budowa składa się z sieci kanałów i rurociągów. Do zalet tego rozwiązania należy zaliczyć fakt, iż wody roztopowe są transportowane do zbiornika wodnego, przez co nie obciążają oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja sanitarna składa się z rur i studzienki kanalizacyjnej o szerokim zakresie pH, ponieważ musi być ona odporna na ścieki agresywne. Istotną kwestią jest również szczelność takiego systemu, dlatego ważne jest, aby dobrać wybrać tworzywa termoplastyczne, która odporne są na czynniki atmosferyczne.

Wykop liniowy, zwany również wąskoprzestrzennym, jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. Jego szerokość zazwyczaj nie przekracza 1,5 m, podczas gdy długość i głębokość jest dowolna.